Zkoušky

...pár informací o zkoušce z odborné způsobilosti

Zkouška z odborné způsobilosti

Poslední praktická jízda před první ZK může být nejpozději 2 pracovní dny před datem ZK.

Pokud učitel zkoušku nedoporučí na základě nedostačujících znalostí a dovedností žadatele, žadatel před přihlášením ke zkoušce podepisuje ´´Vlastní písemnou žádost o přihlášení na ZK´´ dle § 30 odst. 1, z.č. 247/2000 Sb.

Zkoušku z odborné způsobilosti dále skládáte z pravidla v jeden den, proto je nutná časová flexibilita v čase 7:00 - 16:00 hod

Od 1.7. 2006 je závěrečná zkouška podle § 39a zákona č. 247/2000 Sb., v platném znění, zpoplatněna. 

S účinností od 1. 2. 2018 se správní poplatek městskému úřadu platí BEZHOTOVOSTNĚ, platba musí být připsána nejméně 2 pracovní dny před datem zkoušky.

č.ú. 19-22824641/0100 VS 135300 Specifický symbol je datum narození žadatele (bez mezer)

Do zprávy příjemci je nutno uvést jméno, příjmení a adresu bydliště z OP

Žadatel doloží komisaři v den zkoušky vytisknuté potvrzení o provedení úhrady poplatku dle par. 39a zákona 247/2000 Sb. a platný doklad totožnosti.

První část zkoušky je složení testu, na který žadatel vyčká na Šumavské 416/15, v 1. patře budovy v 7:00 hodin, před zkušební místností E-testy. Bez úspěšného testu ( min 43 bodů ), Vás komisař nepřipustí na praktické jízdy.

Na opravné jízdy žadatel čeká u vchodu do budovy CENTRUM Šumavská 416/15 v 8:00 hodin

 Zkoušku je nutno dokončit do 6 měsíců od první ZK, jinak celý kurz propadá.

 Opravnou zkoušku je možno absolvovat dle § 39 odst. 2 z.č. 247/2000 Sb. nejdříve po 5-ti pracovních dnech tzn. 6-tý pracovní den od předešlé zkoušky, proto doporučujeme před opravnou ZK využít kondičních jízd. Chození na opravné ZK po 14-ti dnech nebo 3 týdnech jen za cenu pokusu v 98 % případů nevychází, komisař bohužel není Mikuláš a nedává modré razítko dárkem :-)

Předvést samostatnou, plynulou a bezpečnou jízdu, s dodržením všech předpisů, bez zásahů učitele do řízení, v době minimální pro zkoušku je zde nutností.

Testy se můžete učit bezplatně na stránkách mdcr.cz v sekci E-testy....

Hodně štěstí a držíme pěsti :-)