Zkoušky
...pár informací o zkoušce z odborné způsobilosti

Zkouška z odborné způsobilosti sk. ´´B´´


Zkoušku z odborné způsobilosti skládáte z pravidla v jeden den, proto prosíme o časovou flexibilitu v čase 7:00 - 15:00 hod. 

Od 1.7. 2006 je závěrečná zkouška podle § 39a zákona č. 247/2000 Sb., v platném znění, zpoplatněna. 

S účinností od 1. 2. 2018 se správní poplatek městskému úřadu platí BEZHOTOVOSTNĚ, platba musí být připsána nejméně 4 pracovní dny před datem zkoušky.

č.ú. 19-22824641/0100 VS 135300 Specifický symbol je datum narození žadatele (bez mezer)

Do zprávy příjemci je nutno uvést jméno, příjmení a adresu bydliště z OP

žadatel doloží komisaři v den zkoušky vytisknuté potvrzení o provedení úhrady poplatku dle par. 39a zákona 247/2000 Sb. 

V první části zkoušky je nutno složit test, na který se žadatel hlásí na Šumavské 15, v 1. patře budovy v 7:00 hodin, bez úspěšného testu ( min 43 bodů ), Vás komisař nepustí na praktické jízdy.

Opravnou zkoušku je možno absolvovat dle zákona nejdříve 6-tý pracovní den od předešlé zkoušky. Zkoušku je nutno dokončit do 6 měsíců, jinak celý kurz propadá.


Testy se můžete učit bezplatně na stránkách mdcr.cz v sekci E-testy.... Hodně štěstí :-)