Zkoušky

...pár informací o zkoušce z odborné způsobilosti

Zkouška z odborné způsobilosti

Poslední praktická jízda před první ZK může být nejpozději 2 pracovní dny před datem ZK.

Pokud učitel zkoušku nedoporučí na základě nedostačujících znalostí a dovedností žadatele, žadatel před přihlášením ke zkoušce podepisuje ´´Vlastní písemnou žádost o přihlášení na ZK´´ dle § 30 odst. 1, z.č. 247/2000 Sb.

Zkoušku z odborné způsobilosti dále skládáte z pravidla v jeden den, proto je nutná časová flexibilita v čase 7:00 - 16:00 hod. 

Od 1.7. 2006 je závěrečná zkouška podle § 39a zákona č. 247/2000 Sb., v platném znění, ZPOPLATNĚNA

*    možnost opravných ZK zdarma
S účinností od 1. 2. 2018 se správní poplatek ( viz. tabulka) městskému úřadu platí BEZHOTOVOSTNĚ, platba musí být připsána nejméně 2 pracovní dny před datem zkoušky.

č.ú. 19-22824641/0100 VS 135300 Specifický symbol je datum narození žadatele (bez mezer)

Do zprávy příjemci je nutno uvést jméno, příjmení a adresu bydliště z OP

Žadatel doloží komisaři v den zkoušky vytisknuté potvrzení o provedení úhrady poplatku dle par. 39a zákona 247/2000 Sb. a platný doklad totožnosti, tzn. platný OP, nebo platný pas + žlutý doklad o výměně OP, případně platný OP + platný doklad o pobytu.

!!! POZOR ZMĚNA !!!

O termín opravné zkoušky žadatel autoškolu žádá písemnou formou, žádost o udělení termínu spolu s ´´žádostí o přijetí´´ a s lékařským posudkem žadatel odevzdá nejpozdějí týden před ZK na recepci autoškoly ( max. do pátku 12:00 hod předchozího týdne ).

Termín zkoušky bude žadateli udělen dle § 32, zákona č. 247/2000 Sb. a sdělen telefonicky.

Na opravné jízdy pak žadatel čeká v den zkoušky u vchodu do budovy CENTRUM Šumavská 416/15 v 8:00 hodin, na opravný test se sám hlásí v 7:00 v testovací místnosti v 1. patře.

 Zkoušku je nutno dokončit do 6 měsíců od první ZK, jinak celý kurz propadá.

Testy se můžete učit bezplatně na stránkách mdcr.cz v sekci E-testy

Hodně štěstí a držíme pěsti :-)