Zkoušky

...pár informací o zkoušce z odborné způsobilosti

Zkouška z odborné způsobilosti

Poslední praktická jízda před první ZK nesmí být později než 2 pracovní dny před datem ZK.

Pokud učitel zkoušku nedoporučí na základě nedostačujících znalostí či dovedností žadatele na poslední jízdě, žadatel ráno v den zkoušky podepisuje tiskopis o přihlášení na ¨"vlastní žádost"  dle § 30 odst. 1, z.č. 247/2000 Sb.

Zkoušku z odborné způsobilosti dále skládáte z pravidla v jeden den, proto je nutná časová flexibilita v čase 6:45 - 16:00 hod. 

Od 1.7. 2006 je závěrečná zkouška první i opakovaná podle § 39a zákona č. 247/2000 Sb., v platném znění, ZPOPLATNĚNA❗

*   První opravná ZK z praktické jízdy -50% z ceny platí pro kurz V.I.P. a  L 17
Od 1. 3. 2022 je zpoplatněn díky nákladům na přihlášení a blokaci termínů opravný test viz. tabulka 

S účinností od 1. 2. 2018 se správní poplatek ( viz. tabulka ) městskému úřadu platí BEZHOTOVOSTNĚ, platba musí být připsána nejméně 2 pracovní dny před datem zkoušky na účet úřadu. Proto platbu řešte včas !!!

č.ú. 19-22824641/0100  Variabilní symbol 135300 Specifický symbol je datum narození žadatele (bez mezer)

Do zprávy příjemci je nutno uvést jméno, příjmení a adresu bydliště z OP

Žadatel doloží komisaři v den zkoušky vytisknuté potvrzení transakce na formátu A4, o provedení platby dle par. 39a, a platný doklad totožnosti, tzn. platný OP, nebo platný pas + žlutý doklad o výměně OP, případně CIZINCI platný pas + platný doklad o pobytu v ČR prokazující bydliště nejlépe z cizinecké policie. Info pro cizince na:
https://www.brnoexpatcentre.eu/im-an-expat/driving/driving-licence/ 


PRVNÍ ZKOUŠKA

Na první zkoušku a opravný test, žadatel čeká 6:45 na červené Benzince Orlen Přívrat !!! - čas vychází skutečně na knop, proto nelze čekat na opozdilce, tzn. 6:45 auto odjíždí.

Odtud odjíždíme společně na testy ul. Jungmannova Kuřim, kam je testovací místnost dočasně z důvodu rekonstrukce přesunuta. Doprava po vlastní ose je též možná. Potvrzení o platbě a OP nezapomenout !


OPRAVNÁ ZKOUŠKA

Na OPAKOVANÉ JÍZDY sk."B" pak žadatel čeká v den zkoušksky na venkovním parkovišti TESCO KRÁLOVO POLE od 8:30 hodin. Potvrzení o platbě za opravnou ZK a OP nezapomenout !

O termín opravné zkoušky žadatel autoškolu žádá písemnou formou, ´´žádost o udělení termínu (vzor dole ke stažení) spolu s ´žádostí o přijetí a s lékařským posudkem, které Vám na první zkoušce komisař vydal, případně jste si vyzvedli po první zkoušce v autoškole,  žadatel odevzdá nejpozději týden před opakovanou ZK na recepci autoškoly Šujanovo náměstí 3, Brno ( max. do pátku 12:00 hod předchozího týdne ).

!!! Z důvodu neustálého nedocházení na ZKOUŠKY, je povinnost zkoušku den před plánovanou ZK TELEFONICKY či SMS potvrdit, jinak bude ZK zrušena !!! 

----------------------------------------------------

 Zkoušku je nutno dokončit do 12 měsíců od první ZK, jinak celý kurz propadá.

Nově od 1. 7. 2021 má žadatel pouze DVA opravné pokusy, jinak je povinen absolvovat celý praktický výcvik znovu ( 28 vyuč.hodin) Nový výcvik - jen jízdy 16990,- ---- Nová výuka - E-testy 3990,-

Testy se můžete učit bezplatně na stránkách mdcr.cz v sekci E-testy

Hodně štěstí a držíme pěsti :-)

Autoškola_Brno - Autoškola na manuál i automat 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!