Zkoušky

...pár informací o zkoušce z odborné způsobilosti

RESPIRÁTOR FFP2 nebo KN95 JE  NA ZK NUTNÝ - ROUŠKA NENÍ POVOLENA !!!!

Zkouška z odborné způsobilosti

Poslední praktická jízda před první ZK nesmí být později než 2 pracovní dny před datem ZK.

Pokud učitel zkoušku nedoporučí na základě nedostačujících znalostí a dovedností žadatele, žadatel před přihlášením ke zkoušce podepisuje ´´Vlastní písemnou žádost o přihlášení na ZK´´ dle § 30 odst. 1, z.č. 247/2000 Sb.

Zkoušku z odborné způsobilosti dále skládáte z pravidla v jeden den, proto je nutná časová flexibilita v čase 7:00 - 16:00 hod. 

Od 1.7. 2006 je závěrečná zkouška podle § 39a zákona č. 247/2000 Sb., v platném znění, ZPOPLATNĚNA

*   opravné ZK ZDARMA pro kurz V.I.P.
S účinností od 1. 2. 2018 se správní poplatek ( viz. tabulka ) městskému úřadu platí BEZHOTOVOSTNĚ, platba musí být připsána nejméně 2 pracovní dny před datem zkoušky na účet úřadu. Proto platbu řešte včas !!!

č.ú. 19-22824641/0100  Variabilní symbol 135300 Specifický symbol je datum narození žadatele (bez mezer)

Do zprávy příjemci je nutno uvést jméno, příjmení a adresu bydliště z OP

Žadatel doloží komisaři v den zkoušky vytisknuté potvrzení transakce, že platbu dle par. 39a skutečně provedl a platný doklad totožnosti, tzn. platný OP, nebo platný pas + žlutý doklad o výměně OP, případně CIZINCI platný pas + platný doklad o pobytu v ČR z cizinecké policie

---------------------------------------------------

!!! Z důvodu neustálého nedocházení na ZKOUŠKY, je od 10. 11. povinnost zkoušku den před plánovanou zk TELEFONICKY potvrdit, jinak bude ZK zrušena !!! 

----------------------------------------------------

Na ´´PRVNÍ ZKOUŠKU´´, případně opravný test, se žadatel sám hlásí v 7:00 v testovací místnosti v 1. patře na níže uvedené adrese, po testech žadatel čeká ve vestibulu budovy na učitele autoškoly, který sdělí další postup.

ADRESA CENTRUM Šumavská 416/15, Brno

Na ´´OPAKOVANÉ JÍZDY´´ pak žadatel čeká v den zkoušky u vchodu do budovy CENTRUM Šumavská 416/15, Brno v 8:00 hodin.

!!! POZOR !!!

O termín opravné zkoušky žadatel autoškolu žádá písemnou formou, ´´žádost o udělení termínu´´ (vzor dole ke stažení) spolu s ´´žádostí o přijetí a s lékařským posudkem´´, které Vám na první zkoušce komisař vydal, případně jste si vyzvedli po první zkoušce v autoškole,  žadatel odevzdá nejpozději týden před opakovanou ZK na recepci autoškoly Hybešova 42, Brno ( max. do pátku 12:00 hod předchozího týdne ).

----------------------------------------------------

 Zkoušku je nutno dokončit do 6 měsíců od první ZK, jinak celý kurz propadá.

Nově od 1. 7. 2021 má žadatel pouze DVA opravné pokusy, jinak je povinen absolvovat celý výcvik znovu ( 28 vyuč.hodin)

Testy se můžete učit bezplatně na stránkách mdcr.cz v sekci E-testy

Hodně štěstí a držíme pěsti :-)